ทำไมผลผลิตอินทรีย์ถึงแพงครับ?

ทำไมผลผลิตอินทรีย์ถึงแพงครับ?

2 Likes

ทำไมผลผลิตอินทรีย์ถึงแพงครับ?
1การทำแบบเกษตรอินทรีย์ทำการผลิตยาก ต้องวางเตรียมการเป็นอย่างดี
2.ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างน้อย
3.ต้นทุนค่อนข้างสูง
4.ต้องปฏิบัติดูแลอย่างใกล้ชิด จึงเอาชนะโรคและแมลงได้
5.ปริมาณผลผลิตในท้องตลาดมีน้อยไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการกับผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสูง

#ฮีโร่ตุลา อาหารที่คนกินทุกชนิดไม่ว่าพืชทุกชนิดหรือเนื้อสัตว์ต่างๆถ้าผลิตด้วยอินทรีย์จะเป็นที่ต้องการของคนกินถึงราคาจะแพงคนก็ยอมซื้อกินเพราะมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีใดๆที่เป็นอัตรายต่อร่างกาย

1 Like