ใช้อะไรฆ่าราสีชมพูกันครับ ขึ้นเต็มต้นทุเรียนแล้ว

ใช้อะไรฆ่าราสีชมพูกันครับ ขึ้นเต็มต้นทุเรียนแล้ว

14 Likes

ขูดเปลือดออกถ้ามากตัดทิ้งเผาไฟฉีดคอปเปอร์ไซ

แมนโคเซบ

ผสมสารกันไหมครับ

เน้นเปลี่ยน ฉีดสลับๆกัน ไม่ผสม

ราสีชมพูเป็นแล้วหายยาก พอๆกับไฟทอป

2 Likes

ใช่เลย สวนเผมคือโดดไปเยอะเหมือนกัน

เซ็งเลยนะครับ โรคมาใกล้เก็บลูก

แนะนำแมนโคเซบ

บวกครับ

ระวังไฟทอปด้วยนะ ตรวจสวนบ่อยๆ

ตรวจทุกเช้าเลยครับ

1 Like

โปรพิเนป ก็ได้นะ ดีอยู่

ขอบคุณครับ

ถ้าเป็นมากก่อนอื่นควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรครุนแรงออก
แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารในกลุ่มรหัส1 (เบนโนมิล คา ร์เบนดาซิม )หรือ สารกลุ่มรหัส 3 (ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล เตตรานาโซล )
สารกลุ่มรหัส 11 (อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน) หรือ สารอื่นๆที่เป็นสารผสมกับสารเหล่านี้ เป็นต้น โดยใช้ผสมหรือสลับกับสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โปรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ป้องกันการดื้อของเชื้อสาเหตุโรคพืช

ถ้ามีการระบาดของโรคมากแล้วไม่ตัดแต่งออกก่อน การใช้สารป้องกันกำจัดค่อนข้างจะยากที่จะประสพผลสำเร็จในระยะสั้นๆ