ผมแจ้งเกษตรว่ามันสัปหลังเน่าเข้าประเมินแล้วเข้าให้ผม13ไร่ผมสามารถไถทิ้งแล้วเก็บส่วนหัวที่เน่าไม่หมดนำไปขายได้ไม่ แต่ตอนน

ผมแจ้งเกษตรว่ามันสัปหลังเน่าเข้าประเมินแล้วเข้าให้ผม13ไร่ผมสามารถไถทิ้งแล้วเก็บส่วนหัวที่เน่าไม่หมดนำไปขายได้ไม่ แต่ตอนนี้เข้าไห้ไถทิ้งปลูกอย่างอื่นได้แต่ไม่ให้ส่วนทีไม่เน่าไปขายถ้าผมเก็บไปขายจะเป็นอะไรไม่

ตอนนี้มีคนบอกว่าท้าไถทิ้งแล้วเก็บเกษตรเข้าจะไม่ให้

ถ้าได้เงินชดเชยแล้ว ตามระเบียบราชการเข้าใจว่านำไปขายไม่ได้แล้วครับ เพราะถ้านำไปขายได้แปลว่ามันก็ไม่เสียหาย ไม่ได้เงินชดเชย ดังนั้นเมื่อได้เงินแล้วให้ตีว่าผลผลิตเสียหาย 100%