การฆ่าหนอนกัดยอดข้าวโพด

การฆ่าหนอนกัดยอดข้าวโพด

4 Likes

หนอนที่กำลังระบาดในข้าวโพดตอนนี้คือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารอีมาเมกติน กันอย่างแพร่หลายและใช้ติดต่อกัน ทำให้หนอนจะปรับตัวดื้อยา ควรใช้สารหลายๆกลุ่ม อย่างน้อย 3-4กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์มาสลับกัน เช่น กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 22อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์ หรือใช้สารกลุ่ม 19 อามีทราซบวกกลุ่ม 1 หรือ 2 หรือ 3 เพื่อเสริมฤทธิ์กัน

ญาติผมก็โดนเหมือนกัน ช่วงนี้ยิ่งเยอะเลย

ผมใช้วิธีธรรมชาติครับ

1 เครือกอฮอ หรือเรียกว่า บอระเพ็ด
2 ใบสะเดาอินเดีย
3 ยาสูบ 5-10 ซอง
4 เหล้าหนึ่งขวดใหญ่
5 ถ้ามี…หนอนตายหยาก 1 กรัม
ทั้งหมดแช่ 7 วันขึ้นไป
6 ใบสาบเสือทั้งต้นแช่ 3 วันขึ้นไป
7 ก่อนฉีดผสมน้ำยาล้างจาน 4 ช้อนโต๊ะ(โดยประมาณ) ต่อน้ำ 25 ลิตร
แช่ในถัง 1-200 ลิตร
การผสม น้ำยา1ถัง 5-7 ลิตร ต่อน้ำ 20-25 ลิตร
ข้อดีคือ เกษตรอินทรีย์
ข้อเสียคือ
1จะฆ่าหนอนไม่หมดในทีเดียว ถ้าปล่อยให้หนอนตัวโต ถ้าถูกตัวหนอนทั้งตัวจะตาย หากไม่ตายจะดื้อยา

1 Like