สารเร่ง พด2 นอกจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วมีที่ไหนอีกบ้างครับ อยู่สมุทรปราการ

สารเร่ง พด2 นอกจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วมีที่ไหนอีกบ้างครับ อยู่สมุทรปราการ

2 Likes

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 90/1 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-174-4002
โทรสาร. 02-174-4004
E-mail : smp01@ldd.go.th
ส่วนกลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 1760

02-941-2227

#ฮีโร่ตุลา ที่เกษตรอำเภอไม่มีหรือค่ะ

ไม่มีครับ เพราะเป็นสารเฉพาะของหน่วยงาน

ตมคใคใสตมชคใคใสรบจใตยยฝตรบจใตย