ใสปุ๋ยฝรั่งสูตรอะไรให้ฝรั่งกรอบหวาน

ใสปุ๋ยฝรั่งสูตรอะไรให้ฝรั่งกรอบหวาน

1 Like

เคยเห็นท่านนึงเขียนไว้ว่า ใช้สูตร 13-13-21 ครับ

ก่อนเก็บสัก 2 เดือนใส่ตามสูตร 13-13-21 ดู