ทุเรียนเล็กใบร่วงเกิดจากอะไรคะ

ทุเรียนเล็กใบร่วงเกิดจากอะไรคะ

1 Like

ส่งรูปมาประกอบการพิจารณากันหน่อยครับ

1 Like

#ฮีโร่ตุลา ส่วนใหญ่ใบเหลืองจะขาดธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กซึ่งจะพบในแปลงทุเรียนที่ปลูกในดินทรายหรือดินร่วนปนทรายซึ่งดินพวกนี้จะมีธาตุแมกนีเซียมค่อนข้างต่ำ

1 Like

ทุเรียนเล็กดูเเลยางไรคับ