เป็นเพราะอะไรเวลาฝนชุกมังคุดถึงเป็นแก้วคะ

เป็นเพราะอะไรเวลาฝนชุกมังคุดถึงเป็นแก้วคะ

8 Likes

การที่มังคุดมักเป็นเนื้อแก้วในช่วงฤดูฝน หรือการได้รับน้ำมากติดต่อกันก็ทำให้โอกาสเกิดอาการเนื้อแก้ว
ขบวนการเกิดขึ้นในช่วงที่ต้นมังคุดขาดน้ำมาก่อนหน้านั้นแล้วเกิดฝนหนัก โดยเฉพาะในที่ลุ่มมังคุดดูดน้ำเข้าในปริมาณมากทำให้เซลล์แตก ส่วนเนื้อสีขาวเปลี่ยนเป็นสีใสแข็ง บางคร้ังอาจพบลอยแตกที่บริเวณเปลือก และมียางไหลภายในแลภายนอกผลด้วย การหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวโดย
1.ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงถ้าทำได้
2.บริหารจัดการน้ำให้มังคุดได้รับน้ำสม่ำเสมอต่อเนื่อง
3.จัดการวัชพืชให้สูงพอเหมาะไม่อับชื้น
4.ฉีดแคลเซี่ยมช่วง ระยะผลพัฒนา มังคุดเริ่มมีขนาดใหญ่ ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วงนี้จำเป็นต้องพ่นแคลเซี่ยม อัตรา 50-100 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตรช่วยให้เซลล์แข็งแรงป้องกันเนื้อแก้วยางไหล ขณะเดียวกัน ก็ให้ปุ๋ย 12-12-24 เพื่อให้มังคุดมีคุณภาพและรสชาติดี งดการให้น้ำ ก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วันทำให้เนื้อแห้ง
5.ทำการผลิตมังคุดก่อนฤดู โดยให้มังคุดออกดอกในเดือนปลายพฤศจิกายน -ต้นธันวาคมเพื่อให้เก็บมังคุด ปลายมีนาคม-ต้นเมษายน
มังคุที่ปลูกแบบล่องสวน หรือบนโคก หรือเนินหลังเต่า หรือตามไหล่เขาจะพบปัญหาเนื้อแก้วยางไหลค่อนข้างน้อยหรือไม่พบเลย กว่าในที่ราบลุ่ม
1.อาการเนื้อแก้ว


2.อาการเปลือกแตกยางไหล![Untitled-13|453x310]Untitled-13
3.ยางไหลในเนื้อ
4.แปลงปลูกมังคุดเนินหลังเต่า

1 Like

เห็นเค้าว่าน้ำเยอะเกิน

1 Like