อยากจะถามผู้รู้ ปลูกผักคื่นช่ายกะผักกาดหอม มีวิธีปลูกยังงัยถึงจะใด้ผลผลิตที่ดี

อยากจะถามผู้รู้ ปลูกผักคื่นช่ายกะผักกาดหอม มีวิธีปลูกยังงัยถึงจะใด้ผลผลิตที่ดี

2 Likes

ผักกาดหอมลองดูใน ฉันปลูกผักกาดหอมแบบต้นกล้าค่ะ ดูคับ มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วย

การปลูกคึ่นช่าย
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถหรือพรวนดินผาน 7ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตรใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0ตัน
3.เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ควรรดน้ำให้กับแปลงปลูกพอหมาดก่อนล่วงหน้าสัก 1 วัน เพื่อให้ดินมีความชื้นหว่านเมล็ดขึ้นฉ่ายให้ทั่วๆ แปลงนั้น ก็ต้องอาศัยความชำนาญในการหว่านเมล็ดให้มีความสม่ำเสมอ
4.จากนั้นคลุมด้วยฟาง รดน้ำตามให้ชุ่ม ดินก็จะละลายมากลบทับเมล็ดพอดี ให้น้ำแปลงปลูกทุกวันในช่วงเช้าหรือเย็น
5.หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ไปได้ราว 10-14 วัน เมล็ดขึ้นฉ่ายจะเริ่มงอกโดยจะแทงรากออกมาก่อน แล้วจึงจะเห็นเป็นใบ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวสำคัญที่สุดของการดูแลรักษาขึ้นฉ่าย อย่าให้แปลงปลูกขาดน้ำเป็นอันขาด แปลงต้องมีความชุ่มชื้น เพื่อสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนได้
6.ในช่วงแรกต้นคึ่นช่ายยังคงได้ปุ๋ยจากปุ๋ยคอกที่อยู่ในแปลง แต่เมื่อต้นกล้าอายุได้ 1 เดือน จะมีใบจริง 2-5 ใบ ต้องใส่ปุ๋ยเคมีช่วย โดยจะใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 หว่านบางๆ ให้ทั่วแปลงปลูก โดยจะหว่านให้ทุกๆ 10-15 วัน ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสภาพต้นและการเจริญเติบโตว่าดีมากน้อยเพียงใด ถ้าสังเกตว่าต้นขึ้นฉ่ายเจริญเติบโตไม่ดีหยุดชะงัก ก็อาจมีการกระตุ้นการเจริญเติบโต ด้วยการหว่านปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ช่วยให้บ้างตามความเหมาะสม ซึ่งการให้ปุ๋ยเคมีทุกครั้งต้องให้น้ำตามจนกว่าปุ๋ยจะละลายจนหมดทุกครั้ง
7.เมื่อต้นคึ่นช่ายมีอายุได้ 90 วัน ก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้