ขอถามผู้รู้ค่ะ ลิ้นจี่ ยอดแห้ง ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ขอถามผู้รู้ค่ะ ลิ้นจี่ ยอดแห้ง ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ก่อนหน้านี้มีการพ่นสารเคมีหรือปุ๋ยทางใบตอนแดดร้อนหรือไม่? ถ้าไม่ได้พ่นสาร พื้นที่ใกล้เคียงมีแปลงอ้อยหรือข้าวโพดที่พ่นยาฆ่าหญ้าไหม?