มะพร้าวออกจั่นติดผลเล็กๆแล้วร่วงสาเหตุจากอะไร

มะพร้าวออกจั่นติดผลเล็กๆแล้วร่วงสาเหตุจากอะไร

1 Like

ใส่ปุ๋ยสูตรไหนอยู่คะ