ข้าวเป็นโรคใบไหม้

ข้าวเป็นโรคใบไหม้

4 Likes

ลักษณะใบเป็นยังไงคะ

ขอขั้นตอนการปลูกครับ
ผมจะได้ศึกษาเหมือนกัน

ปีที่แล้วที่ผมสังเกตุเห็นมีการใช้ปุ๋ยเคมีเกินขนาด…ส่วนมากใบจะไหม้ ลำต้นตาย

ความเข้าใจคือ ทำเกษตรอินทรีย์ครับ ใบรา, ใบไหม้จะหมดไป

1 Like

ลองใช้พ่นด้วยเฮกซะโคนาโซลดูครับ แต่ถ้าข้าวตั้งท้องแล้วไม่แนะนำให้ใช้ยานะ มันจะตกค้างในเมล็ดข้าว

เห็นท่านอ.อรพรรณ เคยตอบไว้แบบนี้ครับ
แนวทางการจัดการ
๑. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค (ติดต่อที่ กรมการข้าว เพราะจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เหมาะกับแต่ละแหล่งปลูก)
๒.หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม ๑๕-๒๐ กก. ต่อไร่ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป
๓. คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูก เช่น สารใน กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น )
๔. ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และกลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น ในระยะตั้งท้อง

2 Likes

ใช้พันธุ์ต้านทานก็ช่วยได้ครับ ไม่ทราบว่าปลูกที่จังหวัดอะไร