ใบลิ้นจี่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรค่า

ใบลิ้นจี่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรค่า

1 Like

#ฮีโร่พย คิดว่าโดนแสงแดดเผาครับ