กำลังคิดจะปลูกทุเรียนในหน้าฝนนี้การเลือกต้นพันธุ์ควรเลือกแบบไหนดีค่ะ

กำลังคิดจะปลูกทุเรียนในหน้าฝนนี้การเลือกต้นพันธุ์ควรเลือกแบบไหนดีค่ะ

6 Likes

ตามด้วยครับ

1 Like

ถ้าซื้อต้นพันธุ์มาเลือกเอาที่รากไม่ขดนะคะ

1 Like

สูงสักเมตรกำลังดี สูงกว่านี้ต้นใหญ่จริงแต่รากมักจะขด ลงดินแล้วโตช้า

ผมว่าปลูกได้ทั่วไปเลย แต่ต้องระวังโรคหน่อย

การเลือกต้นพันธุ์( Seedling )สำหรับปลูก

หลังจากที่ได้ตัดสินว่าจะเลือกพันธุ์ทุเรียนที่จะปลูกได้แล้วต่อไปนี้การเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนควรจะต้องพิจารณาดังนี้

ตรวจแหล่งพันธุ์ทุเรียนที่เชื่อถือได้ ว่ามีการรับรองต้นพันธุ์ที่จำหน่ายออกจากร้านหรือไม่ เพราะอาจจะได้พันธุ์ไม่แท้หรือปลอมปน

  • ควรเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนที่ได้มาจากการเสียบยอดต้นตอเป็นทุเรียนนกหรือทุเรียนป่า(บ้าน)เพราะจะทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีกว่า ต้นตอที่มาจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆ
  • ต้นพันธุ์ไม่เก่าแก่ค้างปี ควรเป็นต้นพันธุ์ทำขึ้นใหม่ในปีนั้นอยู่ในถุงเพาะชำที่ใหม่ไม่ฉีกขาด
  • สภาพต้นพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำลายความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตรในภาชนะหรือถุงเพาะชำ 8X10 นิ้ว
  • มีสติกเกอร์พิมพ์ชื่อร้านหรือเรือนเพาะชำ เขียนระบุชื่อพันธุ์ หมอนทอง เป็นต้น
    ต้นกล้าที่เหมาะสม

1 Like

กิ่งกระโดง ทรงสวยแต่มีจำนวนมากต้องตัดบ่อยๆถึงกิ่งจะอวบสวย

กิ่งข้าง ปีแรกไม่คอยสวย แต่ถ้าเป็นทรงพุ่มฉัตรแล้วสวยมากครับ

3 ปีก่อน ปลูกกระโดง 260 ต้น
มาปีนี้ตัดสินใจปลูกกิ่งข้าง 150 ต้นครับ

โคนใหญ่ใบหนา อวบเต้งตึง ไม่แคระแกรน ครับ

2 Likes

เพาะเมล็ดทุเรียนบ้านแล้วเสียบยอดเองได้นะครับ ประหยัดค่าต้นพันธุ์

1 Like

ขอบพระคุณค่ะ

ไม่มีเม็ดทุเรียนบ้านค่ะ​ หาได้ที่ไหนบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

ในเวปมีขายเยอะครับ