ขอวิธีจัดการด้วงแรดกินมะพร้าว และแก้ปัญกายอดมะพร้าวคุดงอ แทงยอดออกจ้างลำต้นค่ะ

ขอวิธีจัดการด้วงแรดกินมะพร้าว และแก้ปัญกายอดมะพร้าวคุดงอ แทงยอดออกจ้างลำต้นค่ะ

1 Like

ปลูกแถวไหนนิ

1.กำจัดตัวอ่อนด้วงแรด ที่อยู่ตามกองขยะ 2.มะพร้าวต้นเล็ก ผสมสารไดอะซินอน 60%EC 50ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร รดที่ยอดและคอมะพร้าว ช่วงระบาดทำติดต่อกัน 2-3ครั้งห่างกัน 2 อาทิตย์

1 Like

ตอบการป้องกำจัดด้วงแรด เพราะถ้าด้วงแรดเจาะเมื่อไร หลังจากนั้น ด้วงงวงหรือด้วงไฟก็จะเข้าทำลาย ทีนี้แหละตายแน่ๆ เพื่อป้องกันมะพร้าวตาย
วิธีทางเคมีที่ได้ผล
1.ต้นมะพร้าวไม่สูงจนเกินไป สามารถทำการได้
2.ใช้สารเคมี คาร์แทปชนิดเม็ด ผสมทรายก่อสร้าง 1:4-5 คลุกเคล้า นำไปหยอดที่ยอด ซอกทางใบ2-3-4ที่ยังไม่กางออก
ส่วนวิธีอื่นดูตามอ.สุเทพ

มีวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีไหมค่ะ