ผมปลูกลิ้นกี่พันธุ์ นพ.1แตกยอดอ่อนออกมาทำไมขอบใบไหม้ครับ

ผมปลูกลิ้นกี่พันธุ์ นพ.1แตกยอดอ่อนออกมาทำไมขอบใบไหม้ครับ

3 Likes

#ฮีโร่พย น่าจะลงภาพมาให้ดูด้วย แต่คิดว่าอาจจะเป็นเพลี้ยจักจั่นฝอยทำลายเพราะเพลี้ยจักจั่นฝอยทำลายใบอ่อนและใบอ่อนขอบใบจะไหม้

1 Like

ส่งภาพให้ดูด้วยก็จะตอบได้ดีครับ

1 Like

#ฮีโร่พย ภาพประกอบเพิ่มเติมได้นะคะ

1 Like