ปลูกไผ่อินโด 5ปี โคนไผ่ลอย แก้ไขอย่างไร? ขอบคุณครับ

ปลูกไผ่อินโด 5ปี โคนไผ่ลอย แก้ไขอย่างไร? ขอบคุณครับ