บวบเหลี่ยมใบมีลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นโรคอะไรครับและต้องใช้ยาอะไรครับ

บวบเหลี่ยมใบมีลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นโรคอะไรครับและต้องใช้ยาอะไรครับ

2 Likes

รูปที่สองอาการคล้ายราน้ำค้าง โรคประจำผักครับ

๑.ภาพที่ ๒ อาการแผลเป็นรูปเหลี่ยม เป็นอาการของโรคราน้ำค้าง สามารถใช้ cymoxanil + mancozeb ได้ เน้นการพ่นใต้ใบ
๒. ภาพที่ ๓ เป็นอาการของโรคราแป้ง
สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อ
ถ้าใช้ร่วมกับสารที่ผสม แมนโคเซ็บอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องผสมสารประเภทสัมผัสเดี่ยวอีก

กราบขอบพระคุณครับอาจารย์