มะนาวแป้นรำไพ สามารถปลูก เชียงใหม่ได้ใหมครับ และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อมะนาวแป้นรำไพ อยู่ทีากี่องศา ครับ

มะนาวแป้นรำไพ สามารถปลูก เชียงใหม่ได้ใหมครับ และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อมะนาวแป้นรำไพ อยู่ทีากี่องศา ครับ

1 Like

ผมเคยเห็นข่าวคนปลูกที่พะเยา ดังนั้นเชียงใหม่น่าจะได้ครับ

1 Like

ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับ ยกเว้นที่สูงบนดอย การติดผลอาจจะไม่ดี

#ฮีโร่พย น่าจะไม่มีปัญหาค่า