อะโวคาโด้ปลูกมา4ปีไม่มีดอกผลเพราะอะไรครับ ซื้อที่เขาเสียบยอดมา

อะโวคาโด้ปลูกมา4ปีไม่มีดอกผลเพราะอะไรครับ ซื้อที่เขาเสียบยอดมา

3 Likes

อาจจะต้องลองกักน้ำ ให้ปุ๋ยเน้นตัวกลางดูน่าจะช่วยค่ะ อันนี้วิธีดูแลค่ะ จะปลูกอะโวคาโดใครพอมีความรู้และจัดการบ้างครับ

1 Like

อายุได้แต่ดูต้นเล็กจังเลยครับปกติอายุ 3-ปีก็น่าจะออกดอกแล้ว
ท่านต้องดำเนินการ

1.ทำการตัดแต่งกิ่ง
2.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย อโวกาโด้ให้ผลแล้ว
2.1ช่วงเตรียมต้นหลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ให้ปุ๋ย อโวกาโด้หลังเก็บผล ให้ปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น 15-15-15หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5CaOแบ่งใส่ 2 ครั้งเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม
2.2.การเตรียมการออกดอกให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 12-24-12+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2.3.ปุ๋ยหลังติดผล
1)ให้ปุ๋ย ขยายขนาดให้ปุ๋ย 17-17-17+15-0-0+26.5CaO +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2)ก่อน เก็บเกี่ยว 1เดือน เน้น 13-13-21หรือ 12-12-17+2 Mg +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม

1 Like