หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ถ้าเราจะปลูกถั่วเพื่อบำรุงผิวดิน ควรจะปลูกชนิดไหนคะ แนะนำด้วยคะ

หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ถ้าเราจะปลูกถั่วเพื่อบำรุงผิวดิน ควรจะปลูกชนิดไหนคะ แนะนำด้วยคะ

5 Likes

ถ้าจะบำรุงดินแนะนำปอเทืองดีกว่าครับ เมล็ดพันธุ์มีแจกที่สถานีพัฒนาที่ดิน

3 Likes

ปลูกปอเทือง เพราะนอกจากบำรุงดินแล้ว ยังช่วยกำจัดไส้เดือนฝอยในดินได้ด้วย แต่เมล็ดพันธุ์ที่กรมพัฒนาที่ดินหาไม่ง่ายนัก ส่วนมากจองกันหมด แต่ลองติดต่อดูอาจจะโชคดี

3 Likes

ปลูกถั่วได้ไหมคะ

1 Like

ถ้าเป็นถั่วเขียว เมื่อเริ่มออกดอกไถกลบ ก็เป็นอย่างหนึ่งในการปรับปรุงดิน แต่ไม่ได้ช่วยในการกำจัดไส้เดือนฝอย

รองจากปอเทือง เราสามารถปลูกพืชอะไรได้อีกคะ

ได้ครับตามชอบ ปลูกถั่วเหลืองฝักสดก็ได้ หรือจะรอไปเก็บเมล็ดแห้งก็ได้ หรือจะปลูกถั่วเขียวก็ได้เขียวได้ถั่วงอกได้
แต่ถั่วทั้ง 2 ชนิดถ้าปลูกเพื่อบำรุงดินตอนต้นถั่วออกดอกสามารถไถกลบได้เลย ปอเทืองก็เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งเหมือนกัน

หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ถ้าเราจะปลูกถั่วเพื่อบำรุงผิวดิน ควรจะปลูกชนิดไหนคะ แนะนำด้วยคะ
ควรเลือกถั่วที่สามารถตรึงไนโตเจนได้เอง เช่นถั่วลิสง ถั่วเลือง ถั่วเขียว และเอาต้นมาตีป่นลงในดินเป็นปุ่ยต่อไป
ความรู้เรื่องถั่วเขียว วิธีการปลูก และวิธีการดูแลรักษา ตั้งแต่ก่อนหว่านจนถึงเก็บเกี่ยว

การปลูกถั่วเขียว
การเตรียมดิน
1.ไถผาน 3 ตากดิน1สัปดาห์ ไถพรวน ครั้งใสปุ๋ยคอกเก่า 0.5 1.0 ตัน/ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี 12-24-12 หรือ
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปูน 50 -100 กิโลกรัมต่อไร่ พรวนคลุกเคล้า
2.การปลูก
2.1 ปลูกแบบหว่านเมล็ดให้กระจาย แล้วไถกลบ
2.2 ปลูกแบบหยอดหลุมๆละ3เมล็ด ระยะ 20X50 เซนติเมตร จะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
2.3ปลูกเป็นแถว ระหว่างแถว 40-50 เซนติเมตรระหว่างต้น 5-6 เซนติเมตร หลังปลูกรดน้ำทันที
3. คุมหน้าด้วยฟางข้าว ให้น้ำทันที
4.ช่วงออกอก-ติดฝักควรให้น้ำอย่างต่อเนื่อง
5. การกำจัดวัชพืชใช้วิธีถอน ที่อายุ 14และ28 วัน
6.ใช้พันธ์ุที่มีความงอก ไม่ต่ำกว่า 80 % และ คลุกด้วยเชื้อไรโซเบี่ยม 3-8 กิโลกรัม/ไร่
9.การให้ปุ๋ย หลังงอกแล้ว 10-14 วัน หลังกำจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย 12-24-12หรือ 15-15-15อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ
10การให้น้ำสม่ำเสมอ หากฝนทิ้งช่วงเกิน 10-14 วันต้องให้น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงออกดอก-ติดเมล็ด
11. ศัตรูพืชสำคัญได้แก่
11.1 ใบจุดสีน้ำตาล ราแป้ง รากปม รากเน่าดำ
11.2แมลงที่สำคัญ เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวันเจาะต้น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ผัก และหนอเจาะฝัก
12.การเก็บเกี่ยว ที่ 60-85 วัน ฝักที่แก่แล้วแห้งสีนำ้ตาล

1 Like

ขอบคุณค่ะ แล้วต่างกันอย่างไรกับถั่วพร้าคะ ให้คำแนะนำด้วยคะยังไม่เคยปลูกคะ

ไปขอรับปอเทืองมาปลูกฟรีค่ะ #ฮีโร่พย

ถั่วพร้าครับ จากประสบการณ์กว่าสามปี ในการใช้ปุ๋ยพืชสดชนิดต่างไป ถั่วพร้า ให้ปุ๋ยในดิน และบำรุงให้ดินอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการหลายอย่างเยอะเรยทีเดียว ก่อนไถกลบควรฉีดด้วยน้ำหมัก หรือ EM ก่อนครับ

#ฮีโร่พย ปลูกปอเทืองบำรุงให้ดินก็ดีแต่ถ้าปลูกถั่วเขียวก็จะมีรายได้จากการขายเมล็ดถั่วเขียวด้วยครับ

#ฮีโร่พย ถ้าเป็นพืชตระกูลถั่วแนะนำปลูกถั่วเขียวค่ะเก็บเมล็ดขายหรือไว้ทำพันธุ์ต่อแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด

#ฮีโร่พย ปอเทืองก็ปลูกง่ายดีนะครับ

สวัสดีครับคุณ Patcharaporn Somsenar และเพื่อนเกษตรกรทุกท่านในโพสต์นี้นะครับ ทีมงานขออนุญาตนำความรู้จากโพสต์นี้ไปเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ เกษตรกรท่านอื่นในชุมชนได้เรียนรู้ ในรูปแบบของบทความแนะนำนะครับ ขอบคุณมากครับ ^^