ลำไยใบหงิก เป็นโรคอะไร?และจะรักษา ยังไง

ลำไยใบหงิก เป็นโรคอะไร?และจะรักษา ยังไง

4 Likes

จากรูปอาการคล้ายได้กลิ่นยาฆ่าหญ้าใบกว้าง 2 4-d พวกตระกูลหมาแดง แต่ไม่ยืนยันครับ

2 Likes

ใช่ค่ะ ไร่ข้างๆ เค้าฉีดหมาแดง

1 Like

#ฮีโร่พย ลักษณะ เหมือนโดนละอองยาฆ่าหญ้าเลยครับ