บอกวิธีขั้นตอนรายละเอียดการปลูกมะนาวหน่อยครับผมจะปลูกในเข่งหรือวงบ่อซีเมนต์ดีครับ ข้อดีกับข้อเสียปลูกใส่ 2 อย่างนี้อันไห

บอกวิธีขั้นตอนรายละเอียดการปลูกมะนาวหน่อยครับผมจะปลูกในเข่งหรือวงบ่อซีเมนต์ดีครับ ข้อดีกับข้อเสียปลูกใส่ 2 อย่างนี้อันไหนข้อดีเยอะกว่ากันครับ

1 Like

บ่อซีเมนต์ดีกว่าค่ะ ปลูกลงเข่งมักจะมีปัญหาเรื่องรากค่ะ วิธีปลูกลองอ่านที่นี่นะคะ ขอกำลังศึกษาวิธีปลูก🍋มะนาวแบบชาวฝรั่ง

ข้อดี
1.การปลูกในเข่งหรือวงบ่อ สามารถควบคุมน้ำได้ช่วงตอนที่บังคับให้มะนาวออกดอกได้ ตามเวลาที่เราต้องการ
2.การปฏิบัติงานง่าย สามารถดูแลได้ใกล้ชิด
ข้อเสีย
1.อายุไม่ยืนอาจอยู่ได้ 4-5ปี
2.เกิดปัญหารากขดในวงบ่อหรือเข่ง
3.ผลผลิตลดลงเมื่อต้นมีอายุมากขึ้น

การปลูกมะนาวแป้นควรปลูกลงดิน ดีกว่าไม่ต้องเปลืองต้นทุน และมีปัญหารากขดไม่โต ส่วนเรื่องการชักนำออกดอกไม่มีปัญหา ทำได้เหมือนกัน และดกดีอีกด้วย

การปลูกมะนาว
1วิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพและปรับโครงสร้างดิน
2.ไถลึก ผาน 3 ระเบิดดานตากดิน 15-30 วัน
3.ไถพรวน ผาน 7 ใส่ปูน ตามค่าวิเราะห์ดิน +ปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน
4.ตั้งร่องเนินหลังเต่ากว้าง2- 3-เมตร หรือยกโคกกว้าง 2เมตร สูง 40-50 เซนติเมตร
5.กำหนดระยะปลูก 3X3 เมตรหรือ 4X4 เมตร
6.เลือกว่าจะปลูกพันธุ์แป้นรำไพ แป้นพวง ฯ
7การปลูกใส่หินฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัม+ปุ๋ยคอกเก่า5กก.ผสมกับดินหน้าประมาณ2/3ของหลุมแล้วจึงปลูกมะนาวลงไปปักไม้ยึด พลางแสงรดนำ้ทันที
6.การให้ปุ๋ย เคมี ปีละ 4-5 ครั้ง
6.1มะนาวเล็ก 16-16-16 หรือ 15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
6.2ช่วงก่อนมะนาวออกดอก 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
6.3หลังติดผลบำรุงขยายผล 16-16-16+15-0-0+26.5CaO (2/1)+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
6.4และให้ 13-13-21เพิ่มคุณภาพน้ำ และกลิ่นเสริมแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
7.การให้น้ำสม่ำเสมอในช่วงแรก แล้วค่อยเว้นระยะ 3-5วันครั้ง
8.การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับทรงพุ่มเตี้ย ให้มีต้นประธานต้นเดียว