ส้มโอทับทิมตกลงมาเมื่อเช้านี้ มีลูกเดียวสาเหตุจากอะไร

ส้มโอทับทิมตกลงมาเมื่อเช้านี้ มีลูกเดียวสาเหตุจากอะไร

อาหารอาจจะเลี้ยงไม่พอ เลยสลัดบางลูกทิ้ง

การร่วงของผลส้ม
1.เนื่องจากอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฝนชุก สภาพอากาศขะมุกขะมัว ต้นส้มสังเคราะห์แสงได้น้อย ซึ่งอาหารส่วนถูกดึงไปใช้เพื่อการพัฒนาส่วนอื่นๆทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอที่จะมาเลี้ยงผล
2.ส้มอาจจะแก่แล้ว ต้นส้มจึงสร้างเนื้อเยื่อแยกส่วน เพื่อทำให้ผลส้มหลุดจากขั้ว
3.ช่วงนี้เป็นช่วงส้มกำลังจะออกดอกใหม่แล้ว ส้มก็จะสลัดผลที่อยู่บนต้นลง
4.การขาดน้ำก็อาจทำให้ผลส้มร่วงได้เช่นดียวกัน

ตอนนี้ลองตรวจสอบว่าส้มหรือยัง
1.สำหรับประเด็นข้อ1. ให้เพิ่มอาหารทางด่วน หรือ 0-42-56 เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2.ให้น้ำสม่ำเสมอ และเพียงพอ