ปลูกต้นตาล อย่างไร ให้ออกผลไว

ปลูกต้นตาล อย่างไร ให้ออกผลไว

3 Likes

เว้นระยะปลูก 6x6 เป็นอันใช้ได้ครับ