สอบถามอาจารย์และเพื่อนเกษตรครับ การแต่งแขนงทุเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกของทุเรียนต้องทำก่อนที่ทุเรียนเริ่มดอกส

สอบถามอาจารย์และเพื่อนเกษตรครับ การแต่งแขนงทุเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกของทุเรียนต้องทำก่อนที่ทุเรียนเริ่มดอกสักกี่เดือนครับ

2 Likes

เคยได้ยินว่าควรแต่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่เรื่องช่วงเวลาก่อนออกดอกไม่แน่ใจ ขอรออ่านด้วยคนครับ