ผมเป็นช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นจะใช้ความรู้ที่มีอยู่หันเปลี่ยนอาชีพใหม่คือการเกษตรยุคใหม่แบบผมจะปลูกผักหรือพืชชนิดไหนหร

ผมเป็นช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นจะใช้ความรู้ที่มีอยู่หันเปลี่ยนอาชีพใหม่คือการเกษตรยุคใหม่แบบผมจะปลูกผักหรือพืชชนิดไหนหรือเลี้ยงสัตว์อะไรจะตอบโจทน์แล้วไปได้เร็วมีเงินใชัทีนค่าใช้จ่ายไม่ต้องลุงทุนเยอะใช้แรงเวลาทำงานระยะสั้นๆตับขอขอบคุณครับ

1 Like

ถ้าปลูกพืชระยะสั้น ลองดูพวกผักสวนครัวไหมครับ พริก ผักชี น่าจะไม่นานมาก

#ฮี่โร่พย ผมว่าปลูกผักตอนนี้ เสี่ยงราคาตกสุดๆ ทำขายแบบขายเองปลูกหลายๆ ชนิดจะรอดกว่าครับ ส่วนผม ว่าจะลองเลี้ยงแกะ

๑. วางผังพื้นที่การทำงาน ดูแนวทางเกษตรทฤษฏืใหม่ ที่เป็นพื้นฐานหลักก่อนที่จะปรับไปสู่โมเดลต่างๆ
๒.เริ่มจากปลูกผักอายุสั้นศัตรูพืชไม่มาก เช่น ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง ปลูกไม่ต้องมากนัก เพื่อเป็นการซ้อมมือก่อน ในบางพื้นที่ถ้าดินไม่ดีนัก ก็ปลูกพืชปรับปรุงดินไปด้วย แล้วก็ตามด้วยพืชอายุปานกลางอื่นๆ เช่น ซึ่งจะต้องดูแลเรื่องศัตรูพืชมากขึ้น เช่น แตงกวา พริก ฯลฯ
๓. หาแหล่งต้นพืชสำหรับพืชสวน (พืชอายุยาว) ที่ขอบ
๔. เตรียมหา หรือ จัดทำ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ให้เพียงพอ

#ฮีโร่พย พืชสวนครัวไหมคะ