การปลูกพืชทุกชนิดอย่าปลูกแค่ทำตามกระแสคิดว่าทำแล้วจะรวยถ้าใจคุณไม่รักยังไงก็ไม่สำเร็จคุณต้องมีความรู้และความเข้าใจที่แท้

การปลูกพืชทุกชนิดอย่าปลูกแค่ทำตามกระแสคิดว่าทำแล้วจะรวยถ้าใจคุณไม่รักยังไงก็ไม่สำเร็จคุณต้องมีความรู้และความเข้าใจที่แท้จริงในพืชชนิดนั้นๆความรู้ไม่มีขอบเขตถามผู้รู้และศึกษาให้เข้าใจและนำมาทบทวนว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมานั้นมันมีความเป็นไปได้สูงมากน้อยเพียงใดแล้วนำมาคิดปฏิบัติตาม…

13 Likes

#ฮีโร่พย เกษตรกร หมดหวังกับราคาสินค้าเกษตร พอเห็นพืชตัวใหม่มา ก็อยากให้เป็นทางรอดกัน

1 Like

#ฮีโร่พย การทำเกษตรเหมือนการเรียนที่ไม่มีการจบต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนาไปเรื่อยๆ สินค้าเกษตรทุกชนิดถ้ามีในตลาดเยอะราคก็ถูกมีน้อยในตลาดราคาก็แพงครับ

1 Like

#ฮีโร่พย
ส่วนตัวปลูกหลักๆมันก็หวังผลกำไรอยู่แล้วครับ แต่ถ้าไม่ได้ผลกำไรก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับ เพราะปลูกทุกอย่าง และทำงานหลายอาชีพ

1 Like

#ฮีโร่พย เห็นด้วยค่ะ

1 Like