ใน อ.ท่าม่วง ชลประทานที่13แล้งนี้จะได้ทำนาปรังหรือไม่ เกี่ยวเสร็จแล้วจะได้เตรียมการถูกจ้า

ใน อ.ท่าม่วง ชลประทานที่13แล้งนี้จะได้ทำนาปรังหรือไม่ เกี่ยวเสร็จแล้วจะได้เตรียมการถูกจ้า

ขึ้นอยู่กับชลประทานในพื้นที่ครับว่าเค้าจะปล่อยน้ำให้มั้ย อาจจะต้องสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านครับ