กำลังพัฒนาพื้นที่เพื่อทำแปลงผักปลอดสารพิษ ท่านใดมีข้อมูลดีบ้างค่ะ

กำลังพัฒนาพื้นที่เพื่อทำแปลงผักปลอดสารพิษ ท่านใดมีข้อมูลดีบ้างค่ะ

2 Likes

ขอใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐครับ อย่างน้อยที่สุด GAP ครับเพื่อจะได้นำผักปลอดสารถึงมือผู้บริโภคแบบมีมาตรฐานครับ ขายง่ายขึ้น

#ฮีโร่พย สนับสนุนและให้กำลังใจค่ะ

ดูงาน ศพก หรือเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรรุ่นใหม่ แถวบ้านครับ จะได้ข้อมูลมาใช้

ก่อนอื่น ขอถามก่อนว่าเคยใช้พื้นที่นี้ปลูกอะไรมาก่อน เคยใช้สารเคมีอะไรมาบ้าง ?

ถ้าพื้นที่นั้น เคยใช้สาร ที่ท่าน รมช.เกษตร ประกาศว่าให้ยกเลิกใช้งานมาก่อน ไม่ควรจะผ่านการรับรองผักปลอดสารพิษได้ ถ้ายังใช้ดินตรงนั้นมาปลูกผัก เพราะสารพวกนี้ไม่ใช่จะสลายตัวได้ง่ายๆ ยังคงตกค้างในดินนาน ไม่ใช่ว่าคุณเลิกใช้วันนี้มันจะหมดไปจากดินนะครับ ยังคงตกค้างในดินอยู่ ครับ ฉะนั้น คนที่คิดจะทำปลอดสารพิษ ควรปลอดมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่มาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ แต่ก็ยังดีกว่าใช้สารเคมีต่อๆ ไป แต่ไม่ควรใช้ว่าปลอดสารเคมี ควรใช้ว่า “งดใช้สารเคมีเกษตร” ในการผลิต เพราะถ้าปลอดจริงที่ตรงนั้นต้องไม่เคยใช้สารเคมีมาเลยแม้แต่หนเดียว !!!

เพราะถ้าดินคุณปลอดสารพิษจริงๆ สามารถอัพเกรดมาทำเป็น เกษตรอินทรีย์ได้โดยแท้ ครับ

การทำแปลงผักปลอดสารพิษนั้น ความหมายคือมีการใช้สารเคมีได้แต่ต้องเป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งสารเคมีตกค้างได้ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด แต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ ทุกอย่างที่ใช้ต้องเป็นอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ก็ผลิตโดยกระบวนการอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักก็ไม่มีการใช้สารเคมี น้ำก็ต้องผ่านการตรวจว่าไม่มีสารเคมีตกค้าง ทั้งหลายทั้งปวง มีระยะเวลาปรับเปลี่ยน ๓ ปี ครับ

#ฮีโร่พย 1. ปรับพื้นที่ 2.ปรับความสมบูรณ์ของดินก่อนจ้า

ทำเถิด ครับ ผมเชียร์
เพราะเห็นคนที่ป่วยสารพัดจากการใช้สารเคมี และบริโภคอาหารที่ผลิตจากการใช้สารเคมีมาไม่น้อย
ทำเท่าที่ปัจจุบันทำให้มันเป็นไปได้ จะมาตาม ideal type ก็คงฝันไปตลอดกาล ครับ
สยามเราโดนเคมีรุกมานานพอควรละ สู้ทำเถิดครับ วันหน้าจะได้ดีขึ้น ดีกว่ายังฝืนทนใช้สารเคมีเข้มข้นและถี่ๆ ต่อไป มิงั้นมนุษยชาติเป็นไปตามพุทธพยากรณ์แน่นอน ครับ