อยากคุมไข่กับตัวอ่อนหนอนเจาะลูกลำไย ใช้ยาอะไรดีคะ

อยากคุมไข่กับตัวอ่อนหนอนเจาะลูกลำไย ใช้ยาอะไรดีคะ

7 Likes

อยากรู้ด้วยครับ

ลอง โนวาลูรอน

ลองวางกับดักไว้ดักมันตั้งแต่ตอนเป็นผีเสื้อไหมครับ น่าจะช่วยลดไข่กับตัวอ่อนได้

1 Like

ดีนะครับ ตัดตั้งแต่ต้นวงจร

เฟนนูรอน ช่วยยับยั้งการลอกคราบตัวอ่อน และคุมไข่ในท้องตัวแม่

1 Like

คอนเฟิร์มอีกเสียง

ตัวนี้ค่อนข้างดีเลย

สารที่คุมไข่คือสารที่ซึมผ่านตัวแม่ไปยังถุงไข่ไม่ฟัก(transovarial effect)มี 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 15 ยับยั้งการลอกคราบตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่ ได้กับหนอนผีเสื้อ แมลงวันผลไม้ เพลี้ยไฟ และไรแดง ได้แก่ โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน คลอร์ฟลูอาซูรอน ไดฟลูเบนซูรอน และกลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน ใช้กับเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย