ต้นลิ้นจี่ ต้นหนึ่งใบร่วงอีกต้นใบดก ปลูกใกล้กัน แต่แตกต่างเป็นเพราะอะไรครับ

ต้นลิ้นจี่ ต้นหนึ่งใบร่วงอีกต้นใบดก ปลูกใกล้กัน แต่แตกต่างเป็นเพราะอะไรครับ

1 Like

1.ต้นที่เหี่ยวแห้งตาย อาจเนื่องมาจากรากเน่าหกรือไม่
2.อีกต้นยังไม่เหี่ยวแสดงต้นนีต้านทานโรครากเน่าได้ดีกว่า และสภาพต้นแข็งแรงดีกว่านะครับ
3.จากดภาพน้ำขังที่เห็นมาจากการให้น้ำ หรือน้ำท่วมกันแนครับ ถ้เป็นน้ำท่วมต้องรีบระบายออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหารากเน่าตามมาได้

1 Like

ขอบคุณครับ…พอดีเมื่อเช้ารดน้ำครับ สักพักก็แห้งทำเป็นประจำครับ