ทำไมมดถึงทำให้เกิดเพลี้ยแป้งครับ

ทำไมมดถึงทำให้เกิดเพลี้ยแป้งครับ

15 Likes

มันเป็นของคู่กัน

1 Like

ยังไงครับ

ก็ถ้าเจอมดจะเจอเพลี้ย

1 Like

ต้องระวังให้มากๆ

1 Like

มันพึ่งพากันมดกับเพลี้ยเนี่ย

2 Likes

พึ่งพาช่วยกันทำลายอะดิเจ้

2 Likes

เอาง่ายๆ มดมันจะคาบตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งพาไปยังจุดที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งอาหารของเพลี้ย ถึงบอกว่าจ้องระวังมดเพราะเดี๋ยวเพลี้ยตามมา

6 Likes

ขอบคุณมากครับ กระจ่างเลยผม

เจอมดทีนึงก็ต้องจัดการ

1 Like

มาทุกปีเลยสวนผม

1 Like

สวนอยู่ที่ไหน

พิจิตร

ต้องกันมดก่อนกันเพลี้ย

2 Likes

มดเป็นแมลงที่อาศัยร่วมแบบพึ่งพาอาศัยกับเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน โดยมดจะคาบตัวอ่อนของแมลงเหล่านี้กระจายทั่วแปลง หรือไปปล่อยตามยอดอ่อน ผล หลังจากนั้นเพลี้ยพวกนี้จะถ่ายมูลหวานที่เป็นอาหารของมดเก็บไปเลี้ยงประชากรมดในรัง นอกจากนี้มดยังคอยปกป้องเพลี้ยพวกนี้ถ้ามีตัวห้ำตัวเบียนมารบกวน ดังนั้นการจัดการเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยอ่อน ต้องกำจัดมดด้วยจึงจะได้ผล

1 Like

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่จับตาอีกชนิดหนึ่งทีเดียว คือสามารถเข้าทำลายเกือบทุกส่วนของพืช ใบ ต้น ผล ดอก ในช่วงการระบาดช่วงฝนขาดช่วง หรือช่วงระยะลอยต่อฤดูร้อนเป็นฤดูฝน เป็นช่วงที่มักจะมีการระบาดมาก การเดินทางของเพลี้ยไปทำลายส่วนที่อ่อนของพืช โดยเพลี้ยตัวอ่อนจะเดินทางไป ที่ใต้ร่มเงาเช่นใต้ใบ และ และใบถุงห่อมะม่วง นอกจากมดเป็นตัวการสำคัญคอยคราบไปปล่อย บนจุดที่เป็นอาหารของเพลี้ย และมักจะคอยคุ้มครอง ป้องกันศัตรูให้ ขณะเดียวกันก็คอยเก็บเกี่ยวกินน้ำหวานที่เพลี้ยถ่ายมูลออกมา
การเพลี้ยแป้งยังคงเวียนวนในแปลงปลูกพืชของเราปีแล้วปีเล่า ก็เพราะมันสามารถลงไปพักตัวในดินบริเวณส่วนโคนรากใต้ผิวดินที่แยกตัวในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นการกำจัดที่ได้ผล นอกนจากจะกำจัดมดพาหะแล้วยังจะต้อง ใช้สารเคมี เช่น ไทอะมีโทแซม หรือไวท์ออย หรือสารกำจัดด้วงเจาะเมล็ด(มะม่วงที่พักตัวเช่นกัน) ฉีดพ่นด้วยเครือ่งฉีดแรงดันสูงลงดินบริเวณโคน และซอกรอยแยกของดินข้างโคนต้นและใต้ทรงพุ่มของพืชในช่วงฤดูหนาว ก็จะช่วยกำจัดเพลี้ย อย่างมีประสิทธิภาพ