เพลี้ยแป้งในมังคุดดูไงค่ะ

เพลี้ยแป้งในมังคุดดูไงค่ะ

15 Likes

รอด้วย

ตามครับ ไม่แน่ใจว่าในสวนตัวเองมีบ้างไหม

ในมะม่วงมันจะทำให้เป็นราดำ

1 Like

วิธีดูคือ ถ้ามังคุดเล็กเพลี้ยแป้งจะอาศัยอยู่ด้านล่างของผล พอโตใกล้เก็บเกี่ยว จะเข้าไปอยู่และทำลายภายใต้มงกุฎ

5 Likes

ขอบคุณมากค่ะ

ผมเคยโดน ต้องตัดมงกุฎออก มังคุดไม่สวยพ้น

1 Like

โห แรงอยู่นะพี่

1 Like

ถ้ามีมากต้องฉีดยา

1 Like

ต้องใช้ยาอะไรค่ะ

มาจากมด

2 Likes

เพลี้ยแป้งเป็นศัตรูที่สำคัญในการทำมังคุดเพือ่การส่งออกเพราะ ในการส่งออกประเทศผู้นำเข้าจะไม่อนุญาตให้มีศัตรูพืชทุกชนิดติดไปกับผลไม้เลย แม้แต่คราบที่ตายแล้วก็ตาม
ดังนั้นผู้ผลิตต้องมีการวางแผนการจัดการผลิตมังคุดที่ถูกต้องและเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
1.หมั่นมีการตรวจแปลงบ่อยๆเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของศัตรูในแปลงผลิตมังคุด อย่างต่อเนื่องหากพบต้องกำจัดให้หมดไป
2.การระบาดเพลี้ยแป้งในช่วงรอยต่อของฤดูร้อนต่อฤดูฝน และช่วงฝนทิ้งช่วง ช่วงฤดูฝนจะพบน้อย ส่วนในช่วงแล้งและฤดูหนาวเพลี้ยแป้งตัวแก่พักตัวอยู่ในดินบริเวณโคนรากมังคุดโดยลงไปตามรอยแตกแยกของดินข้างๆลำต้นควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซมหรือไวท์ออยอัตราแนะนำด้วยเครื่องฉีดแรงสูง
3. หมั่นสังเกตว่ามีมดแมลงพาหะเดินทางขึ้นไปบนต้นมังคุดหรือไม่ หากพบให้ตรวจสอบว่าว่ามีเพลี้ยแป้งเข้าทำลายพืชส่วนใดหรือไม่ พบก็รีบกำจัด ทั้งนี้ควรกำจัดเสียด้วยเพื่อลดการระบาด
4.ในสวนมังคุดทางการค้าต้นเตี้ยที่มีการจัดการสวนที่ดีจะไม่ค่อยพบปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมากนัก
5.ในการส่งออกจะต้องนำมังคุดไปแช่น้ำให้มดและเพลี้ยแป้งหลุดรอยล้ำขึ้นมา และใช้ไม้พันสำลีเช็ดใต้กลีบเลี้ยง(หู)เพี่อเอาเพลี้ยและรังของเพลี้ยออกให้หมด หรือใช้ลมเป่าให้มดและเพลี้ยหลุดออกไป

1รูปเพลี้ยแป้งทำลายผล


2.เจ้าหน้าที่เป่ากลีบเลี้ยงผลมังคุด