ราคาหน่อไม้ไผ่กิมซุง

ราคาหน่อไม้ไผ่กิมซุง

ในแต่ละที่น่าจะราคาต่างกันครับ พวกราคาขึ้นลงไวด้วย ยากที่จะบอก