สอบถามวิธีทำให้ลิ้นจี่ออกลูก ต้นอายุ 20ปี ขอบคุณครับ

สอบถามวิธีทำให้ลิ้นจี่ออกลูก
ต้นอายุ 20ปี ขอบคุณครับ

4 Likes

#ฮีโร่ธันวา ก่อนลิ้นจี่ออกดอก2-2เดือนให้ใส่ปุ๋ย8-24-24ช่วยสะสมอาหารเร่งการออกดอกครับ

1 Like

#ฮีโร่ธันวา ตอนนี้ออกดอกยังคะ? เคยดูที่เกษตรกรลิ้นจี่แนะนำ ใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเข้มข้ม 0-52-34 เพื่อปลิดใบ และใช้สูตรเดิมปริมาณลดลงเพื่อเร่งดอกต่อค่ะ

1 Like

#ฮีโร่ธันวา ต้องให้อาจารย์มนูต้องคำถามนี้ค่ะ

ตอนนี้ยังไม่ออกดอกครับ

วิธีที่อาจารย์มนูเคยแนะนำครับ
1.ลิ้นจี้จะให้ผลประมาณ 3-5ปีถ้าสภาพต้นสมบูรณ์พร้อม
2.ลิ้นเป็นไม้ผลที่ต้องผ่านอากาศ หนาวเย็น15-20 องศาเซ็นเซียส 150-200 ชั่วโมง
3.ตัดแต่งกิ่งแบบเปฺิดทรงพุ่ม ตัดยอดกลาง และกิ่งตรงยอดกกลางออก 2-3 กิ่ง กิ่งแซมเล็กๆในทรงพุ่มออก กิ่งแห้ง กิ่งกะโดง กิ่งที่โรคแมลงทำลาย โดยใหฟ้เหลือกิ่งสาขาที่ออกอจากลำต้น ยกเว้นยอดกลางเปิดออก
4.ต้องมีการเตรียมต้นให้ปุ๋ย 16-16-16+15-0-0+26.5 CaOจำนวน 2 ครั้ง+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี แม็กนีเซียม เหล็ก ต้นฝนและกลางฝน มาอย่างดี
5.ต้องมีการเตรียมต้น มาอย่างดี และมีการให้ปุ๋ย สะสมตาดอก 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน ช่วงปลายฤดูฝน แล้วงดให้น้ำ หรือพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน3-4 ครั้ง รอการออกดอก
6.พันธ์ุที่ปลูกพันธ์ุเบาออกดอกง่าย พันธ์ุหนักออกดอกยากกว่าพันธ์ุเบา ได้แก่ ค่อม นครพนม 1
7.แหล่งปลูกและความสูงของพื้นที่ที่สูงอากาศเย็น ออกดอกง่ายกว่า
8.ระยะห่าง ระหว่างทรงพุ่มให้มีช่องว่างให้แสงส่องได้ทั่วทรงพุ่มทุกฤดูกาล

เอาพันธุ์อัมพวาจะออกง่ายกว่า ครับ
พันธุ์ของเหนือถ้าปลูกตะวันออกคงได้กินยากมั้งครับ