ต้นลองกองยืนต้นแห้งตายมีสาเหตุไหนบ้างครับ

ต้นลองกองยืนต้นแห้งตายมีสาเหตุไหนบ้างครับ

มีโรคลงรากมั้ย แล้งรึเปล่า เป็นได้หลายสาเหตุเลยครับ

ลองสังเกตดูว่ามีโรคที่ระบบรากหรือมีแมลงที่ต้นไหม เป็นหลายต้นไหม