จูลินทรีสังเคราะแสงการใช้กับมะม่วงต้องใช้อัตราเท่าไร

จูลินทรีสังเคราะแสงการใช้กับมะม่วงต้องใช้อัตราเท่าไร

ถ้าใช้ราดลงดิน ใช้ 2 ลิตรผสมน้ำ 100 ลิตรครับ ฉีดทางใบ 50-100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร