การใช้อีเอ็มรดผักใช้ยังไง

การใช้อีเอ็มรดผักใช้ยังไง

ผสมน้ำ กับกากน้ำตาลก่อนใช้ครับ