อยากทราบว่าต้นโกโก้ใบเหลืองทั้งต้น ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข ดูแลรักษายังไง

อยากทราบว่าต้นโกโก้ใบเหลืองทั้งต้น ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข ดูแลรักษายังไง

2 Likes

#ฮีโร่ธันวา หรือว่าขาดปุ๋ยธาตุอาหารพืชครับ

#​ฮีโร่​ธันวา​ ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้นครับ

#ฮีโร่ธันวา บำรุงอะไรไปแล้วบ้างคะ

ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ของบริษัท

#ฮิโร่ธันวา

  1. ตรวจ pH ดินก่อน
  2. ตรวจความกระด้างน้ำที่ใช้รดเค้า
  3. เก็บตัวอย่างดินให้หมอดินตรวจว่าขาดธาตุอะไรบ้าง แล้วจึงคำนวณปุ๋ยที่จะต้องใส่ให้เค้า ถ้าทำได้ประหยัดค่าปุ๋ยไปไม่น้อยนะ
  4. วิเคราะห์จุลินทรีย์ในดินได้ด้วยจะยอดมาก
  5. วิเคราะห์ความแน่นตัวอนุภาคดินในเนื้อดิน มีผลต่อรากฝอยที่จะได้รับออกซิเจน และดูดซับอาหารเลี้ยงต้นครับ

#ฮิโร่ธันวา
ตามความรู้เบื้องต้นสมัยผมเรียนเกษตร อ. ผมบอกว่า พืชขาด N ครับ

#ฮีโร่ธันวา ใส่ปุ๋ยบ้างครับ

#ฮีโร่​ธันวา​ ใส่ปุ๋ย​ธาตุอาหารพืชค่ะ

ของผมก็เป็นครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ต้นพันธ์ไม่สมบูรณ์เพราะต้นอื่นก็ไม่เป็นดูแลเหมือนกัน

ต่อนะครับสาเหตุที่ต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์อาจเกิดจากการที่บริษัทส่งเสริมการปลูกโกโก้ทั่วประเทศเกษตรกรสนใจเยอะไม่พอต่อความต้องการของเกษตรกรบริษัทจึงส่งเมล็ดพันมาให้ตัวแทนในหมู่บ้านเพาะเองเพื่อส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่และการดูแลไม่ได้มาตราฐานจึงทำให้ต้นพืชไม่สมบูรณ์ เช่น การใช้น้ำประปารดต้นกล้า เป็นต้น

จากภาพโกโก้ ท่านขาดอาหารธาตุหลักและรอง ระบบรากไปม่แข็งแรง

1.ใช้อิวมิคแอซิด ผสมนำ้ราด อัตราแนะนำ ประมาณ 2ครั้งทุก 7วัน
2.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากโกโก้สามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้โกโก้เจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ3.1และ3.2
3.การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
3.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว