สตอเบอรี่มีเพรี้ยตัวสีดำๆทุกต้นเลยทำอย่างไรไม่ใช้เคมี

สตอเบอรี่มีเพรี้ยตัวสีดำๆทุกต้นเลยทำอย่างไรไม่ใช้เคมี

1 Like

#ฮีโร่ธันวา น่าจะลงภาพมาให้ดูด้วยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนให้ใช้เชื้อ บิวเวอร์เรีย ฉีดพ่นกำจัดครับ

#ฮีโร่ธันวา อยากเห็นภาพค่ะ

#ฮีโร่​ธันวา​ เอาใจช่วยนะคะ

น่าจะเป็นพวกเพลี้ยอ่อน
การจัดการศัตรูพืชในแปลงอินทรีย์
1.วิธีเขตกรรม เช่น พันธุ์ต้านทาน ปลูกพืชสลับแถว ปลูกพืชหมุนเวียน ไถพรวน การตัดแต่งกิ่ง
2.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้มือเก็บทำลาย การห่อผล
3.สารสกัดจากพืช สะเดา หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม
4.สารชีวภันฑ์ เชื้อบีทีกำจัดหนอน เชื้อบิวเวอเรีย เมทาไรเซียมกำจัดแมลงปากดูด
5.การเลี้ยงตัวห้ำตัวเบียน เช่น มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าลายไปกำจัดแมลง
6.การใช้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ เช่น กำมะถัน สารกลุ่มซิลิเกต น้ำส้มควันไม้
7.การใช้สารกลุ่มน้ำมันพืช หรือไวท์ออย ปิโตรเลียมออย

1 Like