พันธุ์ไผ่ที่ไหนมีขายบ้างค่ะ

พันธุ์ไผ่ที่ไหนมีขายบ้างค่ะ