ปลูกแล้วควรดูแลอย่างไรถึงไม่ตาย

ปลูกแล้วควรดูแลอย่างไรถึงไม่ตาย

2 Likes

ต้องดูแลสม่ำเสมอครับ สำรวจโรคและแมลง น้ำก็สำคัญ

อันดับแรก สำคัญที่การเตรียมหลุมปลูก รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและไตรโคเดอร์มาค่ะ กันไว้ก่อน

ต้องค่อยๆศึกษาและเรียนรู้ ทำแบบเดียวกันแต่กับอีกสวนอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันครับ

.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
**ประมาณ 30 %**เลย พรวนช่วงทุเรียนเล็กทุกๆปี
การใส่ปุ๋ย
1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ทุกปีๆละครั้ง
2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง การให้ปีละ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน
ให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง อย่าให้แฉะอาจจะนำไปสู่การเป็นโรครากเน่าโคนเน่า
การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ควรหว่านเชื้อราไตโครเดอรมา ผสม รำข้าว ผสมปุ๋ยคอก สัดส่วน1:4:50-100 การหว่าน 1-2 เดือนครั้ง
การตัดแต่ง เพื่อให้ได้ทุเรียนต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรงทำปีละ1-2 ครั้ง เพื่อบังคับทรงพุ่มให้เตี้ยเพื่อให้ง่ายต่การจัดการสวนภายหลัง ไปสู่การทำทุเรียนคุณภาพ การห่อผลทุเรียน
รูปทุเรียนต้นเตี้ย

ทุเรียนห่อผล