ต้องการความรู้ในการดูแลอินทผาลัมอายุ4ปี มีผลผลิตปีแรก

ต้องการความรู้ในการดูแลอินทผาลัมอายุ4ปี มีผลผลิตปีแรก

1 Like

ปลูกที่ไหนครับ

1.ตัดแต่งทะลาย เข้า2-3ชั้นจากปลายช่อ ตัดปลายระแง้ออกเหลือ12-15ผล/หนวดแล้วพันธ์ุ
2.ห่่อผลหลังตัดแต่งช่อ
3.ปุ๋ย ตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 ก่อนเก็บผล 1เดือน
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำจะทำให้ผลแตก โดยเฉพาะช่วงผลใกล้แก่ ก่อนเก็บเว้นการให้น้ำ 15-20 วัน

1 Like