ปลูกปาล์มได้2เดือนควรใส่ปุ๋ยเมื่อใดใส่สูตรอะไรและปริมาณเท่าไหร่ต่อต้น

ปลูกปาล์ม​ได้2เดือนควรใส่ปุ๋ยเมื่อใดใส่สูตรอะไรและปริมาณเท่าไหร่ต่อต้น

ที่สวนใส่ 15-15-15 อยุ่

1 Like