อยากได้ต้นสัปรดสวยๆและสมบูรณ์ต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไร

อยากได้ต้นสัปรดสวยๆและสมบูรณ์ต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไร

ใช้ 24-7-7 อยู่ บำรุงต้นดี

สูตร 15-15-15 ขยายสะโพกต้นให้ใหญ่