ฮิวมิคฉึดโดนผลทุเรียน ใด้ใหม

ฮิวมิคฉึดโดนผลทุเรียน
ใด้ใหม

ได้ครับ ไม่เป็นไร แต่เปลืองยา 55

ฮิวมิคฉีดบำรุงดิน ช่วยฟื้นฟูระบบรากทุเรียนให้แข็งแรงครับ ฉีดผลมันไม่น่าช่วยอะไรนะ