ใบแบบนี้ขาดธาตุอาหารอะไรครับ

ใบแบบนี้ขาดธาตุอาหารอะไรครับ

7 Likes

ก่อนหน้านี้ให้ปุ๋ยอะไรไปบ้างคะ

1 Like

ก่อนหน้านี้มีการพ่นสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต หรือกลูโฟซิเนตใกล้ระบบรากไหมครับ

1 Like