ผมที่ดินอยู่12ไร่ผมอยากปลูกทุเรียนผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ผมที่ดินอยู่12ไร่ผมอยากปลูกทุเรียนผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ

1 Like

คำนวณระยะปลูกครับว่าจะปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้น แล้วจะได้เตรียมเงินลงทุนค่าต้นพันธุ์ เผื่อวางระบบน้ำด้วยครับ

1 Like

ทุเรียนนี่ต้องเน้นน้ำเลยคับ

1 Like

ไม่ควรเป็นพื้น ที่สูง เกินกว่า 800 เมตรจากน้ำทะเล โอกาสอาจเกิดน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว การบานดอกในช่วงอากาศเย็นเกสรตัวเมียก็จะแห้งได้ง่ายและผสมไม่ติด** บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น ควร ปลูกกล้วยหอมให้ร่มเงาและความชุ่มชื้น ไว้ก่อน2-3เดือนได้ก็ดี
1**.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน**
2.การเตรียมดิน ไถหรือพรวน ยกโคกแล้ว ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี กำหนดระยะปลูก 8X8เมตร25ต้น/ไร่ โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว
3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
4. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
5.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
6.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
7.อยากคิทำการเสริมรากช่วยใหทุเรียนโตเร็ว ออกลูกเร็ว
8.ตัดแต่งทรงพุ่มเตี้ย4-5เมตร(คิดตอนทุเรียนเล็ก)เหมือนกับมะม่วง ลำไยทำสำเร็จมาแล้วตอนมีทำกันแล้ว
1.รูปทุเรียนเล็ก

ตัวอย่างทุเรียนปลูกใหม่


2.ทุเรียนเสริมราออกลูกเร็ว

1 Like

ประเมินสภาพดินก่อนครับ น้ำท่วมมั้ย หน้าแล้งมีแหล่งน้ำสำหรับรดทุเรียนมั้ยคับ

ปลูกไม่ยากครับ ดูแลให้รอดยากกว่า โรคแมลงเยอะแทบจะทิ้งสวนไปไหนหลายๆวันไมได้เลย