เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไรดีค่ะ

เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไรดีค่ะ

4 Likes

ด้วงหรือมอดลงหรือเปล่าคะ เจอแมลงไหม

โรยเกลือบ้างคะดวงแทะรากแล้ว

ปัญหามีสองข้อที่อาจฟังดูแย้งกัน คือรดนํ้าแล้วนํ้าไหลออกหมดไม่ซึมลงราก และรดนํ้ามากเกินจนรากเน่าครับ

2 Likes

แดดแรงไป ต้องบังให้ร่มหน่อย ใบจึงไหม้

มะพร้าวท่านขาดธาตุอาหารหลักและรอง

1.พรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากมะพร้าวสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้มะพร้าวเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว

ถ้าดูแล้วไม่มีหนอนหรีอเชี้อรา โคนต้นดินไม่แน่นเกีนไป เอาหญ้าที่ตัดในสวนคลุมโคนต้นก็ดีนะที่สวนทำอยู่